top of page

INFORMAL STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ

Informal strategic partnership

Místo:

Česká republika, Lucembursko, Jižní Korea

Délka trvání:

18 měsíců

O projektu:

Dlouhodobý projektu „InFormal – spojení přístupů neformálního vzdělávání a formálního vzdělávacího systému pro na místní úrovni je pokusem použít neformální vzdělávání jako nástroj pro  a vytvořit mezinárodní kooperativní platformu pro edukátory pocházející z formálního vzdělávání a oblasti mládeže (NGOs a další mládežnické autority).


Tento projekt konkrétně míří na edukátory, učitelé, trenéry, lídry komunit a psychology působící v oblasti vzdělávání. Tímto projektem chceme přivést dva systémy formální a neformální k dialogu a vybudovat udržitelnou spolupráci pro společný cíl.

 

Zúčastněné země:

  • Česká republika, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Jižní Korea.

Cíle projektu:

  • Vybudovat mezisektorovou síť a vytvořit společné akce zaměřující na aktuální výzvy.

  • Vybudovat nezbytné kompetence pro použití nástrojů neformálního vzdělávání.

  • Diskutovat uznání neformálního vzdělávání.

  • Představit a diskutovat způsoby integrace neformálních aktivit do systému formálního vzdělávání.

  • Poskytnout příležitost ohodnotit kvalitu neformálních aktivit.

 

Tento projekt se skládá ze 3 tréninkových kurzu v České republice, Lucembursku a Jižní Koreji, online kurzu a praktické fáze, kde naučená metodologie bude testována.

bottom of page