top of page

INFORMAL II

Informal strategic partnership

Místo:

Česká republika, Rusko

Délka:

1+1 týden

O projektu:

Dlouhodobý projekt „InFormal – spojení přístupů neformálního vzdělávání a formálního vzdělávacího systému na místní úrovni je pokusem použít neformální vzdělávání jako nástroj a vybudovat stabilní a produktivní kooperativní platformu.

Cíle projektu:

  • Spojit úsilí pracovníků s mládeží z formálního systému a dalších oblastí.

  • Vybudovat nezbytné kompetence pro použití nástrojů neformálního vzdělávání.

  • Integrace přístupu neformálního vzdělávání kdo formálního vzdělávacího systému.

  • Představit hodnoty a principy neformálního vzdělávání.

  • Diskutovat uznání kompetencí získaných neformálním učením.

  • Poskytnout možnost provést experiment a získat zpětnou vazbu k aktivitám neformálního vzdělávání.

  • Diskutovat a představit způsoby integrace aktivit neformálního vzdělávání v systému formálního vzdělávání.

  • Poskytnout příležitost ohodnotit kvalitu neformálních aktivit.

  • Vybudovat síť a vytvořit společné akce adresované současným výzvám.

Partneři:

  • R​usko, Ukrajina, Česká republika, Francie, Řecko, Arménie, Maďarsko, Makedonie, Německo, Polsko, Portugalsko, Turecko

bottom of page