top of page

EDS - HOSTOVÁNÍ

Informal strategic partnership

Strategická EDS je velký projekt Evropské dobrovolné služby, který nám byl schválen Evropskou komisí v létě roku 2017. Díky němu jsme schopni zde v průběhu následujících třech let (až do roku 2020) hostit celkem 18 zahraničních dobrovolníků, kteří přijíždějí do krásného Hradce Králové vykonávat svou dobrovolnou službu vždy na deset měsíců. Dobrovolníci mají během svého pobytu zajištěné ubytování, stravu, lekce českého jazyka, kapesné a hrazené cestovní výdaje související s projektem. Mají také zajištěnou emocionální a psychickou podporu nejenom z naší strany, ale také ze strany svých mentorů. Mentor je člověk, který se zpravidla zajímá o dobrovolnické aktivity, chce si procvičovat cizí jazyk (nejčastěji angličtinu) a je ochoten dobrovolně věnovat něco ze svého volného času některému z našich dobrovolníků a pomoci mu s drobnými úkoly, integrací do místní komunity či ho občas vezme někam na výlet.

 

 

 


Aktivity a úkoly, které tu dobrovolníci během svého pobytu vykonávají, jsou rozmanité a liší se podle zkušeností, dovedností, vzdělání a především zájmů samotných dobrovolníků. V Hradci Králové a celém královéhradeckém regionu máme širokou síť partnerských organizací, které s námi spolupracují a kam tedy mohou naši dobrovolníci docházet a pomáhat. Jedná se například o alternativní Základní školu Hučák, Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí, ekologickou organizaci ČSOP Jaro Jaroměř, komunitní kavárnu ClubCafé Pessoa či hradecké sdružení mladých lidí YMCA. Často také pořádáme různé malé kulturní a společenské akce na podporu a rozšíření povědomí o dobrovolnictví a programech Erasmus+. Mezi tyto akce patří například Dobrovolnický klub, neformální setkávání Language TO GO nebo další rozličné přednášky a workshopy pořádané v našich partnerských organizacích.


Chcete se o aktivitách KURO Hradec Králové z. s. a našich zahraničních dobrovolnících dozvědět více? Chtěli byste si vyzkoušet roli mentora? Uvažujete o tom vyjet „na zkušenou“ přes program Evropské dobrovolné služby? Navštivte některou z námi pořádaných akcí, sledujte náš Facebook nebo napište koordinátorovi EVS na email coordinator.kuro@gmail.com.

bottom of page