InFormal Basic and Quality standards in Education

A training for educators co-organized by KURO Hradec Kralove (CZ) and Academy of Innovation (RU) has two phases. And it is one of high quality training courses organizations mentioned before conduct together already for the second year. It involves educators from 12 countries and gives them both theoretical background and opportunity to test their skills under supervision of professional trainers. The project is funded by ERASMUS+ programme under KA1: Mobilities of Youth Workers

InFormal Basic about integration of non-formal approaches into formal education which took part in Rostov Velikiy, Russia from 24th July to 1st August 2016

and

InFormal Quality standards about quality standards in education, which will happen at the beginning of December 2016 in Hradec Kralove, Czech Republic

International Training Course for coaches in Armenia

12933168_585656914929756_6403144670041461479_n

The training course “Coaching for Change” for youth workers and people working with groups or individuals was organized by Foreign Students of Luxembourg, was hosted by “World Independent Youth Union” NGO and financed by Erasmus+ Youth in Action programme, National Agency of Luxembourg. It took place from 28 January to 6 February 2016 in Yerevan, Armenia. The project brought together 33 participants from 11 countries: Armenia, Belarus, Czech Republic, France, Georgia, Hungary, Italy, Latvia, Luxembourg, Romania, and Russian Federation. The aim of the course was to increase knowledge in specific areas and prepare coaches within a short period of time and provide them with new working tools and methods. Continue reading

Zveme Vás na unikátní vzdělávací projekt pro pedagogy o neformálních metodách učení. Detaily níže!

InFormal header

InFormal je třífázový seminář zaměřený na schopnosti učitelů používat neformální metody učení. Jedná se o mezinárodní seminář, kde bude cca 30 účastníků z 25 zemí. Komunikačním jazykem je angličtina, ale stačí základní komunikační úroveň (tak, aby člověk rozuměl a byl schopen se vyjádřit k tématu). Z ČR se hledají dva účastníci. Seminář je financovaný z programu Erasmus+, a je tedy bezplatný, a cestovné je propláceno do stanovené výše (275€) pro zahraniční část semináře. Seminář má tedy 3 části. První je základní kurz tzv. “Capacity building”, které proběhne v ruském Rostově (Rostov Velikij) v září 2015. Potom následuje praktická část s e-learningem, kdy účastníci budou v praxi aplikovat to, co se naučili. Poslední fáze je reflexe těchto zkušeností a hodnocení v Hradci Králové v prosinci 2015.
Data jednotlivých částí jsou:
Fáze 1: 8. – 16. 9. 2015 – základní část Rostov – Velikij, Rusko (v přiloženém souboru v tabulce s programem je chyba v datech data jsou 8. – 16. tak jako v nadpise)
Fáze 2: září, říjen, listopad – praktická část s e-learningem
Fáze 3: 7. – 14. 12. – reflexe a hodnocení – Hradec Králové, ČR
Strava a ubytování zdarma, vízum do Ruska se proplácí a cestovné je propláceno do výše 275€. Bližší informace včetně metodologie a programu jsou v přiloženém “Call for Participants” a dalších dokumentech. Protože na seminář mohou z ČR jet jen 2 účastníci, proběhne výběrové řízení. Hlásit se mohou učitelé z základních, středních škol i z univerzit, nebo volnočasoví pedagogové atp. Očekává se, že účastník projde všemi třemi částmi semináře. Přihlášky a životopis je možné zasílat na e-mail olga.tarasova(zavináč)kuro.cz dotazy ohledně semináře tamtéž, nebo na lukas.valek(zavináč)kuro.cz. Uzávěrka pro přihlášky je 25. 6. 2015

Strukturovaný dialog s mládeží aneb “Jak podpořit podnikavost mládeže?”

V rámci Evropského týdne mládeže (4. – 10. 5. 2015) proběhla akce nazvaná „Jak podpořit podnikavost mládeže“, která se soustředila na dialog mezi mládeží a veřejnými činiteli. Akci inicioval Dům zahraniční spolupráce (DZS). Organizována byla Informačním centrem pro mládež Hradec Králové (ICM) a spolkem KURO Hradec Králové.

Ve spolupráci s doc. PhDr. Jaroslavem Šturmou, dlouholetým pedagogem Univerzity Hradec Králové brzy vykrystalizovala forma, kterou dialog nutně musí mít, aby byl smysluplný: Musí jít o dialog volených zástupců mládeže s volenými představiteli místní a státní správy. Dialogu se nemohou účastnit ani úředníci, kteří nejsou voleni, ani jednotlivci, kteří reprezentují jen sami sebe.

Cílem bylo umožnit mládeži a lokálním/regionálním politikům se vyjádřit k problematice aktivity mládeže. Akce proběhla v prostorech Krajského úřadu v Hradci Králové mezi 15 a 18 hodinou za laskavé asistence Mgr. Aleny Kosinkové z odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Byla pozvána celá řada organizací mládeže (školy, studentské parlamenty, studentské a mládežnické organizace) i politiků (z řad zastupitelstva města Hradce Králové i Královéhradeckého kraje), ale z různých důvodů se nakonec zúčastnilo jen devět osob. Volené představitele místní zprávy reprezentoval člen krajského zastupitelstva a náměstek primátora města Hradec Králové PaedDr. Jindřich Vedlich. Ph.D. Mládež reprezentovaly organizace: YMCA Hradec Králové, KURO Hradec Králové a studentské radyi z Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace a ze SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích.

Po krátkém úvodu se jednotlivé organizace a jejich členové představili. Následně nastala diskuse, která začala dotazem na dr. Vedlicha, který následně představil svoji vizi podpory podnikání včetně podpory podnikání mladých lidí. Zajímavá byla informace o aktivitách města Hradce Králové k podpoře zaměstnávání čerstvých absolventů škol ve firmách působících na území města. Zdůraznil důležitost podpory zejména polytechnického vzdělávání, které má velký dopad na ekonomiku. Dále padlo na dr. Vedlicha několik dotazů a a téma se stočilo k motivaci mládeže a případným stimulům, které by ji podpořili ve větší aktivitě.

Jana Kotherová ze studentské rady Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace upozornila na nedostatečné zapojení mládeže a její nedostatečnou informovanost. Zástupci studentských parlamentů dospěli k závěru, že k aktivizování mládeže by mohly přispět návštěvy v jejich školách s prezentací dobré praxe a možností pro ně (úspěšní podnikatelé, zástupci organizací mládeže, úspěšní bývalí studenti atd.).

Dále byl krátce představen program Erasmus+ Mládež, jako možnost podpory aktivity mládeže, a možnost nalezení finančních prostředků pro jejich iniciativu. Poté diskuse pokračovala ve volnější formě, kdy se všichni zúčastnění rovnoměrně zapojovali a hodnotili i činnost místních samospráv ve svých městech v podpoře mládeže.

Po cca 2 hodinách se Dr. Vedlich omluvil a zbylí účastníci se soustředili na plánování případných možností spolupráce a upřesnění detailů jednotlivých částí Erasmus+ Mládež.

Závěrem je možné říci, že i přes nevelkou účast, byla akce velice produktivní a položila základ pro další podobné iniciativy v Hradci Králové.